Welcome

Đây là Hiếu mà tôi đã nói anh đã nhượng bình oxy của mình cho con trai tôi điều này có thể làm anh cũng rơi vào tình trạng Khg khác gì con t

Đây là Hiếu mà tôi đã nói anh đã nhượng bình oxy của mình cho con trai tôi , điều này có thể làm anh cũng rơi vào tình trạng Khg khác gì con tôi cả , một sự hy sinh lớn lao .
Anh và Hoàng cũng với sự hỗ trợ của hai đội đã sinh ra con trai tôi lần hai , ngàn lần cảm ơn các anh , các thiên thần mang tên PCCC !!!!
2021-04-02
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *