Welcome

các cậu ơi vì lượng hàng quá tải mà nguyên liệu lại k về kịp nên t khất các cậu sang tuần trả hàng nhé