Welcome

Hòa bình họ may mắn hơn những người đồng đội nằm lại nơi chiến trường

Hòa bình, họ may mắn hơn những người đồng đội nằm lại nơi chiến trường. Họ được trở về với quê hương, gia đình và họ tộc. Nhưng với thương tật nặng nề, những "liệt sĩ sống" ấy vẫn đang phải từng ngày, từng giờ "chiến đấu" trong một cuộc chiến khác. Đường về nhà với họ vẫn là con đường còn dài và xa lắm...!
2021-10-24
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *