Welcome

CON Con ngồi rửa bát giúp mẹ cha Mỗi khi hè đến được thăm nhà Yêu thương miền đất quê ta quá Nơi đây vất vả bố mẹ già Ảnh mạng NXN 21 5 Chúc