Welcome

CÙ LẦN Từ khi em về làm dâu Người ta khen đủ những câu tốt lành

CÙ LẦN...
Từ khi em về làm dâu
Người ta khen đủ những câu tốt lành
Nào là luôn ngọt cơm canh
CÙ LẦN vớ vợ ngon lành đẹp đôi !..
Đến khi em đã quen rồi
Bỏ bê công việc , chăm ngồi phấn son
Đôi khi quát tháo lại còn
Sai chồng đủ thứ...rỗi hờn - rồi đe
Em nói mà anh không nghe
Tối đến thì cứ ra hè ngủ luôn !...
Nghĩ mà thương vợ lòng buồn
Đành làm nội trợ - tốt hơn ngủ hè !..
Đến tối cái nóng mùa hè
Ông chồng lại thích ra hè ngủ luôn
Nằm trong vợ lại thấy buồn
Lần ra năn nỉ , em ôm tý nào !..
CÙ LẦN thương vợ thì thào
Thế thì ta lại đi vào ...ngủ thôi !...
Ảnh mạng
NXN _ Chủ nhật vui vẻ !
2021-10-28
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *