Welcome

Có những điều diễn ra trước mắt bạn

Có những điều diễn ra trước mắt bạn
Nó là sự thật
Nhưng đằng sau đó là cả một nỗi buồn một sự chịu đựng
Là cả một cuộc đời mà các bạn không biết người ta phải đánh đổi
Phải đánh đổi tất cả mọi thứ. Từ gia đình công việc lẫn bạn bè
Phải chấp nhận sự an bài của nhà Thánh và không cãi được
Đôi khi họ đã muốn tìm đến cái chết nhưng chết đâu có dễ
Họ có gia đình bạn bè giờ bắt buộc phải sống một mình, lủi thủi xa lánh mọi thứ
Những đêm bị hành âm. Những ngày không được ngủ, những bữa không được ăn.
Những thứ từ kiếp trước bỗng quay lại tìm họ.
Có ai hiểu cho họ. Khi quyết định chấp nhận mọi sự sắp đặt của nhà Thánh họ đã phải lừa dối chính bản thân mình. Họ ăn không ngon ngủ không yên.
Thôi coi như cái phúc cũng là cái nghiệp mình phải trả
???????????
2021-11-02
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *